SBP Beschermingsbewind & Mentorschap

SBP Beschermingsbewind & Mentorschap is een onafhankelijke stichting die zowel beschermingsbewind als mentorschap aanbiedt. Hiermee ondersteunen we mensen die op financieel en/of persoonlijk gebied dit zelf, om uiteenlopende redenen, niet (meer) kunnen.

Zie voor meer informatie bij 'over'

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige personen die om uiteenlopende redenen zelf niet (meer) in staat zijn om hun financiële zaken voldoende te beheren.

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen netwerk hebben om op terug te vallen. Deze mensen hebben door hun ziekte of beperking moeite met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen.

Zie voor meer informatie bij ‘voor wie

Als stichting zonder winstoogmerk zijn wij in staat onze tarieven lager te houden dan het wettelijk vastgestelde tarief. Daarnaast zijn onze tarieven voor bewindvoering en mentorschap vrijgesteld van BTW.

Zie voor meer informatie bij ‘tarieven