Wat is (beschermings)bewind?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen.

De maatregel, welke wordt uitgesproken door een kantonrechter, is vooral bedoeld om deze mensen te beschermen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Ook wordt de betrokkene tegen zichzelf beschermd wanneer hij zelf onvoldoende de gevolgen van financiële handelingen kan overzien en daardoor in de problemen zou kunnen raken.

 

 

Meestal geeft de kantonrechter er de voorkeur aan familie van de betrokkene als bewindvoerder aan te stellen. Echter wanneer dit geen optie is of niet uw voorkeur heeft, kan een professioneel bewindvoerder zoals SBP Beschermingsbewind & Mentorschap worden benoemd.

SBP Beschermingsbewind & Mentorschap neemt dan de financiële kant helemaal over van de betrokkene.

Wij regelen dan o.a. het betalen van de maandelijkse vaste lasten, het doen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1), het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, eventuele aanvullingen op het inkomen en dergelijke.

Wij doen dit zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.

 

 

Elk jaar moeten wij ook aan de kantonrechter verantwoording afleggen over de door ons gevoerde bewinden. Deze verantwoording zal, indien mogelijk, ook met betrokkene zelf worden doorgenomen.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk voor meerderjarigen, wel kan bewind al voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar worden aangevraagd. Dan gaat het bewind in op de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt.

Meer informatie vindt u onder het tabblad ‘Links’.

Hierin staan diverse links genoemd met meer informatie over beschermingsbewind en andere maatregelen.