Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd hierover beslissingen te nemen. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor de betrokkene.
De mentor ziet erop toe dat betrokkene de dingen die hij/zij zelf kan doen, ook zelf doet en ondersteunt op de gebieden waar dit nodig is. De mentor mag ingrijpen om de situatie van de betrokkene te verbeteren, bijvoorbeeld als de gezondheid achteruit gaat. De betrokkene blijft handelingsbekwaam, dit betekent dat betrokkene bijvoorbeeld zelf zijn testament mag opstellen of een donorregistratie kan doen.

Mentorschap wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Deze zal, indien mogelijk, de betrokkene oproepen om het verzoek toe te lichten. Hierbij is ook de voorgesteld mentor aanwezig. De rechter beslist uiteindelijk of de mentor wordt aangesteld.

Dit wordt schriftelijk vastgelegd middels een  ‘beschikking’.

Wat zijn de taken van een mentor:

  • Regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars
  • Regelmatig contact met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe met betrokkene gaat
  • De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen in gesprekken met instellingen, zorgverleners of behandelaars
  • Erop toezien dat betrokkene de zorg krijgt die hem toekomt
  • Ingrijpen in zorgelijke situaties, bijvoorbeeld als gezondheid achteruit gaat of als zelfstandig thuis wonen niet meer lukt

Onze mentoren voldoen aan strenge kwaliteitseisen, welke door de overheid zijn opgesteld en jaarlijks getoetst worden door een landelijk kwaliteitsbureau van kantonrechters.