Over SBP Beschermingsbewind & Mentorschap

SBP Beschermingsbewind & Mentorschap is in 1984 opgericht en is een onafhankelijk bureau voor (beschermings)bewind en mentorschap. 

De SBP heeft van oorsprong als doelgroep mensen met een verstandelijke beperking maar tegenwoordig kan iedereen die ondersteuning nodig heeft op financieel en/of persoonlijk gebied bij ons terecht. 

 

 

 

De SBP heeft 2 bewindvoerders, een coördinator tevens bewindvoerder, een mentor en er is een toezichthoudend bestuur.

De kantonrechter benoemt de SBP tot bewindvoerder en/of mentor en jaarlijks wordt er door de SBP verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde beleid in de cliëntendossiers.

Tevens moet de SBP, zowel het bestuur als de medewerkers, voldoen aan strenge kwaliteitseisen, welke door de overheid zijn opgesteld en gecontroleerd worden door de rechtbank.