Tarieven 2022

SBP Beschermingsbewind & Mentorschap is een stichting zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we ons maandelijks tarief lager kunnen houden dan het wettelijke tarief.

Daarnaast zijn de kosten van bewindvoering en mentorschap vrijgesteld van de BTW.

TARIEVEN EENPERSOONSHUISHOUDEN 2022

Bewindvoering:

Bewindvoering standaard € 84,00 per maand
Aanvangswerkzaamheden € 586,00 eenmalig
Verhuizing/verkoop/ontruiming van de woning € 366,00 eenmalig
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 549,00 per jaar
Opmaken eindrekening- en verantwoording € 220,00 eenmalig


Tarieven voor een tweepersoonshuishouden, schuldenbewind en mentorschap <23 jaar op aanvraag.

Ieder jaar stelt de overheid het tarief voor bewindvoering en mentorschap vast. Dit is na te lezen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren.

In principe betaalt de belanghebbende de kosten voor bewindvoering en mentorschap zelf. Maar wanneer men daarvoor in aanmerking komt, kan de bewindvoerder bijzondere bijstand voor deze kosten bij de gemeente aanvragen.

 

  

Mentorschap:

Mentorschap standaard € 84,00 per maand
Intakekosten € 586,00 eenmalig
Verhuizing € 366,00 eenmalig
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 549,00 per jaar